KOGGER 6 Suksessfaktorer for SMB

6 Suksessfaktorer for SMB

Overalt blir digital transformasjon diskutert – hvor langt enkelte firmaer har kommet og forutsigelser om hva som vil skje med de som ikke henger med.  Som en SMB bedrift, føler vi presset og stresset med å måtte ta daglige avgjørelser om hva vi bør eller ikke bør gjøre og forandre for å lykkes. I likhet med oss, kan andre SMB relatere til følelsene i dette sitatet fra Arthur Burtme:

«Ingenting skjer før smerten av å forbli den samme overgår smerten det blir å forandre»

Det er ingen tvil om at digital transformasjon innebærer forandringer og investeringer, men mye av denne transformasjon kan gjøres ved:

Å velge å gjøre de rette tingene, til den rette tid og optimalisere det vi allerede har.

En Isaca journal sier: «Forsøk på å transformere digitalt feiler eller under presterer når teknologi er hoved fokuset. Initiativ kan svinne hen hvis en organisasjon ikke forvandler menneskene sånn at de jobber optimalt, oppdaterer verktøyet og/eller forsømmer å endre prosesser slik at teknologien utnyttes optimalt»

Vi har ledet over 160 workshops, og undervist over 1400 beslutningstagere i SMB markedet om hvilke forandringer som er nødvendige for å «dytte» deres digitale transformasjon framover. Gjennom dette samarbeidet med SMB, har vi sett én ting som alle har felles:

Digital forvandling handler om mennesker og personlig forandring.

Når mennesker i organisasjonen forstår markedet, firmaets visjon for framtiden og hvorfor forandringer er nødvendige – vil de ønske å agere. Med personlig endring eller forvandling, mener vi det å forandre eller fullstendig redefinere en måte å tenke på for å kunne være forberedt og villig til å adaptere, forvente og til og med omfavne forandringer og bli opplært i nye ferdigheter.

Denne forandringen eller forvandling skjer når en person fullt ut forstår at firmaets digitale transformasjons suksess – avhenger av deres personlige forandring.

Her er seks hoved områder for SMB der personlige forandringer er kjernen til digital transformasjon.

 1. Lede Digital Transformasjon
 2. Kundereisen
 3. Innholdsbevissthet
 4. Omsetningsteam
 5. Det digitale talentgapet
 6. Lagspillere

1 – Lede Digital Transformasjon: Det starter med menneskene ikke teknologien

KOGGER - 6 suksessfaktorer for SMB_Digital Transformation

Digital transformasjon går hånd i hånd med personlig forandring – og bør starte med toppledelsen. Organisasjoner som er ivrige til å transformere digitalt, trenger ledere som er fleksible, kreative og som stadig søker nytt kunnskap.

Undersøkelser som ISACA har gjennomført, viser at firmaer som har engasjerte, digitalt erfarne ledere som tar ledelsen i å omfavne, tilpasse og implementere digital innovasjon og i tillegg viser at de trives med å lede an til endringer i organisasjonens kultur, har en større sannsynlighet for å lykkes med å digitalt transformere firmaet og samtidig ha ansatte som føler seg trygge og fornøyde med å følge deres ledelse – og disse lederne møter mye mindre motstand.

Mennesker – ikke teknologi – er kjernen til digital transformasjon

Vi vet alle sammen at det å løfte våre kunder fram til suksess, handler ikke alltid om det å selge dem noe nytt men om å lære dem hvordan de kan utnytte fullt ut det de allerede har – og det samme gjelder mennesker i vår organisasjon.

Vi kan fortelle mange historier om når en SMB fokuserer på kunde engasjement og vellykkede kundereiser og samtidig oppmuntrer hele organisasjonen til å foreta personlige forandringer når det er behov for det og justerer sine ferdigheter – så opplever de suksess i deres digitale transformasjon og i tillegg har fornøyde kunder og glade ansatte.

2 – Kundereisen: Gjør DERES reise til vår reise

Når vi skal på en reise er det som regel en del spørsmål vi gjerne vil ha svar på når vi leter etter informasjon:

 • Hvordan kommer vi oss dit på kortest mulig tid og til lavest mulige pris?
 • Hvordan kommer vi oss dit trygt og kan være sikre på at vi får det vi har betalt for?
 • Hvordan har andre gjennomført den samme reisen og hva var deres erfaringer?

Når våre kunder søker etter de beste løsningene fra de beste leverandørene – leter de etter de samme tingene:

 • Hvor kan vi finne en brukervennlig webside som oppgir priser og relevant informasjon med minst mulige «klikk»?
 • Hvor kan vi finne pålitelige leverandører som leverer kvalitet – kjapt?
 • Kan vi finne erfaringer fra andre som kan forsikre oss om at denne leverandøren passer oss best og er til å stole på?

Kundene ønsker å finne svarene til disse spørsmålene – SELV

Denne artikkelen i Forbes sier:  “…til og med tekniske kunder i B2B produkt kategorier, ønsker å samle selv, informasjon om produkter og tjenester.  I 2017, var prosentdelen av kunder som ga uttrykk for et «ikke ring meg – jeg ringer deg» holdning – 68%.  Bare 16% sa at de syns det å snakke med en salgsrepresentant var bedre enn å undersøke selv»”

Denne utviklingen viser hvor viktig det er at alle i vår organisasjon forstår at kundene oppleve og finne relevant, hjelpsomt innhold på websiden som svarer på nærmest alle spørsmål de kan ha. Dette sikrer en smidig, nyttig kundereise som ender opp med at de ønsker å ta den siste 30% av sin reise – sammen med oss.

Customer Experience Officer (CEO) – Det å ha en dedikert ‘CEO’ som har kundeopplevelse som sitt hovedområde, vil sikre at kundereisen stadig forbedres og at dette er en løpende prosess. Når det er sagt, så bør alle i organisasjonen bidra og være ansvarlige for at all dialog med kunder på tvers av alle kanaler og kontaktpunkter, resulterer i at kundene har en relevant, positiv og engasjerende kunde opplevelse.  

Enhver SMB må ha «top-of-mind» bevissthet rundt kundereisen. Kundereisekartleggingsverktøy er virkningsfullt for å kunne identifisere, ‘hull’, «smertefulle» punkter, eller avdekke et behov for mer verdifullt innhold.  Her er noen eksempler på mulige ‘hull’:

 • Mellom enheter, når en bruker flytter seg fra en enhet til en annen
 • Mellom avdelinger der kundene blir frustrert og opplever lite smidighet
 • Mellom kanaler, for eksempel når kundene forflytter seg fra sosial media til websiden eller motsatt
 • Spørsmål fra kunder som ikke er besvart og som bør adresseres

Når vi kartlegger kundereisen, setter vi kundene våre i sentrum og samler hele organisasjonen rundt en «kundenes følelser kommer først»-holdning.

For å finne ut om våre kunder opplever sin kundereise hos oss som ujevn og ubehagelig, må vi ta den samme reisen – finne feilene og rette på dem!

3 – Innholdsbevissthet: Røre ved våre kunders hjerter

Å ha innholds bevissthet betyr at hver eneste person i vår organisasjon skal føle at sin kunnskap og ekspertise kan bli brukt til å røre kundenes hjerter. Det vil igjen resultere i at de føler seg verdsatt og vil foreta de nødvendige personlige forandringene for å kunne være ivrige bidragsytere.

Når de hører ordet ‘innhold’ tenker mange bare på det skrevne ord, så vi trenger å invitere dem inn i innholdets mangfoldige verden!

Å vise det mangfoldet kan bli gjort på mange måter men her er noen ideer:

 • Interne innholdsworkshops.
 • Innholds «happenings»
 • Innholds konkurranser med premier

 Alle i en organisasjon har en historie å fortelle – gi dem et sted å fortelle dem! 

 • Video
 • Podcast
 • Webinarer
 • Artikler
 • Sosial Media

 

‘Mediekultur’ høres “fancy” ut, ikke sant? Men i dag er det mulig å ha en mediekultur der vi, ved å bruke enkle men effektive verktøy og metoder, kommer nærmere vårt publikum.  De fleste SMB kan skape en multimediakultur, bare ved å bruke teknologi, ferdigheter og ekspertise som vi allerede har eller ved å investere i effektive men lavkost hjelpemidler.

Det at kundene våre hører og ser oss, i tillegg til det skrevne ord, menneskeliggjør vårt firma og drar vår kunder nærmere til oss gjennom skreddersydde opplevelser – der vi kan røre deres hjerter!

La dem se oss før vi ser dem, høre oss før vi hører dem og kjenne oss før vi kjenner dem.

Vi kan raskt etablere en mediekultur, ved at vi tar de i vår organisasjon som er video-/audioentusiaster og som i tillegg forstår hvor viktig disse verktøyene er og oppmuntrer dem til å være kreative og inspirere andre, på tvers av hele organisasjonen.

La dem dele sin kunnskap og erfaringer og inspirere andre til å gå utenfor sin «komfortsone». Hvis disse entusiastene viser andre hvor enkelt det kan gjøres, de fantastiske resultatene det kan gi og hvor effektivt det er for å komme nærmere kundene når det blir brukt på rette måte og rett mengde, vil disse menneskene gjøre personlige forandringer og bidra!

Sosiale Medier – Oppmuntre til å bruke sosial media for å gjøre firma, produktene, tjenestene og ferdighetene kjent og kunne bidra til å forbedre kundeopplevelsen ved å:

 • Ha ledere som går foran og poster på de sosiale mediene firmaet har definert som viktige
 • Legge til nye kontakter, poste, re-poste og kommentere på LinkedIn, Facebook, Instagram etc.
 • Bli medlem, engasjere seg og lære gjennom grupper på sosiale medier som har industrirelaterte områder
 • Ha “Bedrifts Influensere”. Dette er ansatte som elsker sosial media og som kan skape en bevissthet gjennom hele organisasjonen rundt effektene og påvirkningen sosial media kan ha på kundeforhold
 • Utvikle en “lytte strategi” og samle alle tilbakemeldinger fra alle plattformer. Det å samle informasjon for eksempel fra sosial medier om kommentarer, klager eller ros som er firma relaterte, kan bli brukt til å forbedre kundereisen eller oppmuntre vår organisasjon og fortelle dem hvilken bra jobb de gjør!

4 – Omsetningsteam: «One big happy family!»

KOGGER 6 Suksessfaktorer for SMB Smarketing

I en verden der kunder forventer sømløse, friksjonsfrie, brukervennlige opplevelser, kan ikke markedsføring være bare markedsføring og salg bare salg, men en harmonisk kombinasjon.

OMSETNINGSTEAMET (The Revenue Team)

Dette er logisk siden markedsføringsavdelingen og salgsavdelingen har samme mål: Skape omsetning gjennom å finne, pleie og levere til kunder – som blir fornøyde og kommer tilbake.  Men ofte er det vanskelig for marked og salg å bli enige om metoder og strategier og ved å gjøre dette – kan dytte kundene over til konkurrentene.

Fundamentet i et omsetningsteam er SMARKETING – en integrering av salg- og markedsføringsprosesser der målet er at begges oppgaver har en felles integrert tilnærming.

Det krever kommunikasjon, personlig forandring og fokus på kundeopplevelse for å få en markedsførings- og salgsavdeling til å samarbeide og forvandles til et omsetnings team.

Flere i SMB prøver å gjøre denne tilpasningen fordi, som Mary Shea, Ph.D., hovedanalytiker hos Forrester Research, sier:

“Hvis du utfører salg og markedsføring på den samme måten som du gjorde 3-5 år siden, kommer du ikke til å overleve.»

Noen SMARKETING-kjennetegn:

 • Kommuniserer og samordner prospekter, kunder og strategi
 • Implementerer tverrfunksjonelle kompetanse- og planleggingsprosesser mellom de to teamene
 • Definerer sammen hva et prospekt er, hvordan og når den bør pleies
 • Er gjensidige ansvarlige for alle prospekts, kundeopplevelser og deres resultat
 • Deler data informasjon slik at prospekter kan prioriteres og handle raskere
 • Måler effektene av SMARKETING for å kunne “dytte” og utvikle den videre

Dette kan by på utfordringer men SMB har en unik mulighet til å skape et SMARKETING-miljø siden våre organisasjoner ofte er mer fleksible og vant til kommunikasjon på tvers av avdelinger.

Som SMB er det lettere, enn for større organisasjoner, å følge rådet til Jay Baer, en av SMARKETINGS’s viktigste forkjempere: “Hver gang det er et salgsmøte, bør noen fra markedsavdelingen bli involvert. Hver gang det er et markedsføringsmøte bør noen fra salgsavdelingen bli involvert.  Dette kan ha en enorm påvirkning på forståelse på tvers av avdelinger, øke samarbeidet og synergien i organisasjonen.

5 – Det digitale talentgapet: Rett kompetanse akselererer fremdriften

Som en SMB er en av våre største ressurser i vår streben etter å lykkes med digitale forvandlingen – våre ansatte.  På samme tid viser undersøkelser at en av de største truslene mot vår suksess med den digitale transformasjon er – våre ansatte.  De kaller det: «Det Digitale Talent Gapet»

En undersøkelse gjort av Capgemini og LinkedIn der de intervjuet 1200 personer, bade ledere og ansatte, kan gi oss noen tall vi kan se på – og lære fra:

 • Det digitale talent gapet blir bredere: Over 54% av organisasjoner var enige i at det digitale talent gapet hindrer forsettene i deres transformasjon og at de har tapt markedsandeler som en direkte årsak av at de mangler digital ekspertise
 • Redsel for at man ikke har de riktige framtidige ferdigheter: 29% trodde at deres ferdigheter ville være overflødige nå eller ville være det innenfor de neste 1-2 årene. 38% trodde at sine ferdigheter ville være overflødige innen de neste 4-5 årene
 • Digitale mellommenneskelige ferdigheter er mest ettersøkt: Rapporten identifiserte at mennesker med “soft skills” som kunde bevissthet og som er lidenskapelig opptatt av å lære, er økende, forespurte og viktige egenskaper hos en allsidig og profesjonell person

Denne rapporten viser at mange ansatte frykter de vil miste sine jobber i framtiden og er usikre på hvordan de kan unngå det. En annen rapport fra Gartner  viser at 70% av ansatte har ikke tilegnet seg ferdighetene som er nødvendige i sine nåværende stillinger og 80% mangler ferdighetene som trengs for både den stillingen de har i dag og sin framtidige karrière.

Skremmende tall – men det finnes løsninger:

 • Identifisere ferdigheter: Ledere kan identifisere større ferdighetsområder for så å kunne bestemme de viktigste ferdighetene våre ansatte kommer til å trenge
 • Motivere: Velg digitale verktøy som samsvarer med våre forretningsmessige mål. Gå foran, bruk dem, motiver de ansatte til å bruke dem og til og med premier de som ivrig bruker dem
 • Skap et læremiljø: Vær tydelige angående den personlige fortjeneste man får ved å lære seg nye ferdigheter. Støtt oppom de som tar initiativ til å lære ved for eksempel å arrangere og godkjenne interne og eksterne kurs, gjøre arbeidsbøker tilgjengelige, etterutdannings muligheter, osv.

Vi ønsker å inspirere vår organisasjon til å ha en digital kultur der det er fokus på kundene og det å gi dem en kundereise de sent vil glemme!

Ved å ha en digital kultur vil vi møte mindre digital motstand og våre ansatte vil legge sin stolthet i å hjelpe firmaet til å transformere digitalt.

Vi vil ende opp med glade fornøyde ansatte som er villige til å foreta en personlig forandring – og være glad mens de gjør det! Ved å fylle det digitale talent gapet, skaper vi flere ansatte med en lagspiller holdning.

6 – Lagspillere: Én organisasjon som beveger seg i samme retning

Hvorfor er det så viktig å ha en organisasjon med lagspillere og da spesielt i forbindelse med den digitale transformasjons prosessen? Fordi, som dette sitatet sier: “Lagarbeid er evnen til å jobbe sammen mot en felles visjon.  Evnen til å ta sin egen individuelle dyktighet og rette det mot organisasjonsmessige mål.  Det er drivkraften som tillater vanlige mennesker til å oppnå uvanlige resultater.» – Andrew Carnegie

For å lykkes med den digitale transformasjonen i vår organisasjon, må den være en felles visjon.  Det at vi har en lagspillerkultur, vil dra alle i samme retning.

Vi vil ikke bare definere oss som en som jobber i en bestemt avdeling eller har en bestemt ferdighet, men se oss alle som et lag med ett mål – kunde tilfredshet.  Vi vil gjerne del med dere noen av rådene som har hjulpet oss og mange av de SMB-organisasjonene vi har jobbet sammen med:

 • Motiver alle ved å inkludere dem i den digitale transformasjonen. Alle trenger å vite «hvorfor» og «hvordan skal jeg bruke» avgjørelsene som ligger til grunn for alle verktøyene de bruker og bli oppmuntret til å forbedre og fornye sine ferdigheter.
 • Hele organisasjonen trenger å fokusere på, og forstå hele kundereisen og dermed lettere se at de raskere kan oppdage prospekter og forbedre kundereisen – for å nå kundenes hjerter!
 • Hjelpe alle å finne et visst monn av glede i det uventede og være positive til forandringer og godta det som en del av jobbeskrivelsen. Den digitale transformasjon kan være spennende og helt rå – få dopaminen i gang! Med andre ord, vi er villige til å gjøre mer og lære mer – hvis vi syns det er morsomt og spennende.
 • Sørg for at det er verdt det. Skap leder stjerner og belønn ansatte som, selv om de føler de har for mye å gjøre og ikke har hverken tid eller krefter til å lære nye ferdigheter, velger å gjøre det likevel. Dette gjør de fordi de forstår at det å lykkes med en personlig forandring vil føre til firmaets suksess med den digitale forvandlingen.

Digital Transformasjon – fokuser på mulighetene

Mange SMB er født digitale og har en digital kultur, andre må transformere på en måte de aldri drømte om når de etablerte firmaet.

Uansett hvilken av disse gruppene vi er i, så fortjener vi anerkjennelse for hva vi allerede har fått til fordi som en SMB vi må ofte håndtere og overvinne mange av de samme utfordringene som større bedrifter også har, men med mindre menneskelige og finansielle ressurser.

Vi fokuserer på kundene våre, ansettelser, kompetanse økninger, holde tritt med den digitale transformasjon og andre hovedområder, mens vi hele tiden må sikre at firmaet går som en klokke og øker omsetning.  Så det er bra å huske på at:

Digital transformasjon er fylt med utfordringer – men også muligheter

Trenger du hjelp innenfor noen av de områdene vi har snakket om i denne artikkelen og kanskje ønsker å få noen utenfra til å se på din organisasjon, sette seg ned med deg og diskutere din framtidsvisjon for firmaet og basert på det, gi deg skreddersydde, kosteffektive råd som passer til din organisasjon og din firmakultur?

KOGGER har inngående erfaring fra vårt samarbeid med mange SMB-organisasjoner over hele Skandinavia og kan tilby skreddersydde workshops, ‘CEO’ som en tjeneste, inspirerende foredrag, intern video-/audiotrening og annen hjelp du kan trenger for at din digitale transformasjon kan skyte fart!

Vi ønsker virkelig å hjelpe deg til å bli en SMB-helt!

 

//KOGGER

#BTCT

KOGGER Markedsfølelse Vs Markedsføring Illustration

Markedsfølelse vs markedsføring

I årevis trodde mange markedsførere at tradisjonell annonsering var den rette metoden for å nå kunder. De fortalte kundene hvor fantastisk et produkt eller en tjeneste var og at de var den beste leverandøren. De viste dem dette om og om igjen, i ukeblader, flygeblad, reklamefilmer og på store reklameplakater. Tanken var at hvis de gjorde dette, kunne de:

 • Skape et behov kundene ikke visste de hadde
 • Nærmest tvinge kundene til å huske og velge et firma ved å oversvømme dem med reklame
 • Overbevise kundene ved å repetere at de hadde det beste produktet og at de ikke trengte å undersøke hos andre leverandører
 • Gjøre kundene nysgjerrige nok til å kontakte dem og spørre om pris (fordi inntil da hadde de holdt prisen hemmelig)

Markedsførere kunne dermed gi kundene inntrykk av at de tenkte som så:

 • Kunder vet ikke hva de trenger
 • Kunder har kort hukommelse
 • Kunder bryr seg ikke om hva andre kunder mener om et produkt eller en service – alt de trenger er overbevisning fra et firma om hvor bra et produkt eller tjeneste er
 • Kunder bryr seg ikke om pris – så de har ingenting imot at prisene er hemmelige

Ikke rart at Mark Schaeffer snakker om kundeopprør!

Mye har forandret seg – men ikke alt

Mange år siden, lenge før TripAdvisor, booket vi 2 uker på et «5 stjernes»-hotell i Spania, og ble overrasket ved ankomsten over å finne  en stor kakerlakk familie  som tydeligvis hadde booket samme rom og elsket det her! Vi fikk omsider et nytt rom, etter halve ferien var ødelagt – med ingen mulighet til å advare andre om å ikke booke her og risikere å møte den samme kakerlakk familien.

I dag er scenen en helt annen.  Selv om noen firmaer føler seg fristet til å «gjøre ting slik vi alltid har gjort det», er det nå kundene som bestemmer og de krever tilfredshet med sine kjøps avgjørelser.  Firmaer har en unik mulighet til å bidra til denne følelsen, ved å bruke teknologi til å knytte kontakt, hjelpe, skape tillit, langvarige gode kunderelasjoner og fantastiske kundereiser.

Med ny teknologi har kjøpsprosessen endret seg dramatisk, og vi endrer oss med den. Men er det noe som ikke har endret seg? Ja!

Følelser!

Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon, sa i et intervju at hans “suksess ligger i å basere sitt firma på hva som ikke kommer til å forandre seg de neste 10 årene. Fordi, når du har noe du vet kommer til å vare på lang sikt, har du råd til å investere mye energi i det ”

Vår firmakultur bør baseres på det vi vet kundene våre fremdeles vil ha om 10-15 eller til og med 20 år.

 • Lave priser, rask levering, fantastisk service og et stort utvalg å velge mellom (Jeff Bezos)
 • Være kunde hos leverandører som har kunde empati, er transparente, hjelpsomme, tillitsvekkende, har omfattende kompetanse og en smidig brukervennlig kundereise.

Gjennom hele kjøpsprosessen, har vi et hav av muligheter til å forholde oss til og respondere på disse kriteriene og følelsene – til og med i løpet av de første 70% når det er vanligvis bare kunden og søkemotorene.

Søkemotorene har ikke følelser – men de kan lede kundene til websider som har det.

Hvordan nettsider viser følelser

Chat funksjon: Viser at vi er tilgjengelige og lette å komme i kontakt med – en følelse av «Velkommen! Vi ønsker å hjelpe»

Publiserte priser: Ved å publisere priser, viser vi kundene at vi vet og respekterer at de leter etter priser – Vi skjuler ingenting fordi vi ønsker å få deres tillit og gi dem en mulighet til å sammenligne våre priser med andres.

FAQs: Viser at vi kjenner dem godt fordi de raskt kan finne svar på de fleste spørsmål eller bekymringer de har og dette igjen gir dem en følelse av kontroll over sin egen kjøpsreise.

Referanser: Positive referanser fra våre andre kunder kan berolige dem og vise at de kan ha tillit til oss. Det gir alltid en bedre kjøpsfølelse når man ser at noen andre har kjøpt og var fornøyd!

Video: Viser dem hvem vi er og gir dem en personlig forbindelse. Det å se en annen person gjør et firma mer menneskelig og nær og kunden får en sterkere følelse av hvem vi er.

Vi ønsker å øke kundenes følelsesmessige engasjement og investere i oss.  For å få det til, må hvert teknisk hjelpemiddel eller sosial media vi bruker til å kommunisere med dem, brukes på en måte som styrker og forbedrer kundeforholdet. Når de så kommer til det punktet da de kontakter oss, vil de allerede vite hvem vi er, hvordan vi kan hjelpe, hva andre syns om oss, hva prisene våre er og fått svar på de fleste av spørsmålene de har.

Jo mer transparente vi er og jo mer informasjon vi gjør lett tilgjengelig – desto mer tillit bygger vi hos kunder som er ukjent for oss men som tar kundereisen hos oss. Når vi er transparente og nyttige – det er da vi har beveget oss fra Markedsføring til Markedsfølelse.

 

Jay Baer, Marketing Keynote Speaker,  oppsummerer:

“Istedenfor å være fantastisk – vær nyttig!”

KOGGER har kunnskap, erfaring og workshops som kan hjelpe deg strukturere og publisere innhold som rører kundenes hjerter!

 

//KOGGER

#BTCT

 

 

 

 

 

KOGGER - Derfor fungerer video på LinkedIn

Derfor fungerer video på LinkedIn

LinkedIn ble etablert i 2003,  har idag 610 millioner medlemmer og er dermed en av de mektigste sosiale mediaplattformer.

Hvor mange av brukerne er beslutningstakere i IT-industrien?

1.1M – med 46% i SMB markedet!

 

KOGGER - LinkedIn Decision Maker Insight

(LinkedIn Decision Maker Insight)

Hvordan kan vi nå dem?

 • Ha en profesjonell, oppdatert LinkedIn profil. Den mest utførte aktiviteten på LinkedIn, er å se på medlemmers profil – så forsikre deg om  at du har en profil som appellerer til beslutningstakere.
 • Lagre beslutningstakere som prospekt – både de i og utenfor ditt nettverk. Du kan blant annet gjøre dette i LinkedIns Sales Navigator
 • Del relevant innhold om temaer som du regner med engasjerer – dermed kan du bli en informasjonskilde de stoler på og har tillit til.
 • Publiser videoer på LinkedIn. I Oktober 2018, utvidet Vimeo sin sosiale publiseringsplattform ved at de gjorde det mulig å publisere video, direkte på LinkedIn sider.

Publiser videoer på LinkedIn!

 • Online video vil utgjøre 80% av all forbruker trafikk innen 2020
 • 92% av forbrukere som ser video på mobilen, deler det de ser, med andre
 • 90% av alle forbrukere sier produktvideoer hjelper dem til å bestemme seg for en produkt eller tjeneste
 • Ved å ha video på en landingsside kan konverteringen øke med opptil 80%
 • 59% av topp ledere, er enige om at hvis både tekst og video er tilgjengelig for ett og samme tema og begge er tilgjengelig på samme side – foretrekker de å se på videoen
 • 65% av ledere har besøkt en leverandørs webside etter å ha sett en video fra den samme leverandøren
 • 73% av B2B markedsførere opplever at video har en positiv effekt på markedsføringens ROI
 • Firma som publiserer videoer i forbindelse med markedsføring, øker sin omsetning 49% raskere enn de som ikke publiserer videoer
 • Det er en 85% større sjanse for at en potensiell kunde kjøper noe, hvis de har sett en video om produktet eller tjenesten
 • 54% av ledere deler videoer med sine kollegaer – ukentlig

(LinkedIn Marketing Solutions)

 

Hvor effektive er videoer på LinkedIn?

Undersøkelser fra Forbes  viser at “de fleste ledere ser arbeidsrelaterte videoer på arbeidsrelaterte websider (75%). De ser video på profesjonelle flater mye oftere enn på for eksempel YouTube (51%).

Det er mye mer sannsynlig at din B2B video vil bli sett av en beslutningstaker hvis du publiserer den på LinkedIn!

Når vi vet at LinkedIn har som mål å ha 3 billioner brukere i framtiden og at video markedsføring vil fortsette å eksplodere i 2019, er LinkedIn et bra sted å publisere – for å nå vårt publikum.

Video gir andre anledning til å få et bedre førsteinntrykk av oss, våre produkter og tjenester – nært opp til det å gjøre det i egen person. Med en video:

De ser deg før du ser dem

De hører deg før du hører dem

De blir kjent med deg før du blir kjent med dem

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å komme igang!

//KOGGER

#BTCT!

 

KOGGER BTCT - Be Transparent Create Trust

Et lite akronym kan bety mye

De fleste av oss er kjent med akronymer.  Til tross for få bokstaver, bærer de fram kraftfulle budskap som er lette å forstå og huske.  Men hvordan kan de være effektive og fremheve vårt firma?

Når kundene trenger et produkt/tjeneste eller hjelp med å løse et problem, ønsker vi at de velger vårt firma. For at det skal skje må vi ofte differensiere oss.  Det er mange måter å gjøre det på – kommunikasjon er en av dem.

De fleste av oss har daglig kommunikasjon med kunder via chat, email, sms, video, LinkedIn osv.  Vi kommuniserer med dem på flere digitale flater for å sikre, tilstedeværelse, gode kunde relasjoner og  synlighet i bransjen.  De blir derved bedre kjent med oss – hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi kan hjelpe. Men kan noen få bokstaver representere alt dette og i tillegg inspirere dem og gjøre det lettere å huske vårt firma?

Acronymer og acronym mnemonics

Undersøkelser viser at målrettet trening, ved for eksempel bruk av akronymer eller det som også kalles akronym mnemonices, kan forbedre hukommelsen. Ved å bruke et firma akronym igjen og igjen når vi kommuniserer med våre kunder på digitale flater, kan vi minne dem om hvem vi er.

Her er noen eksempler:

 

TGIF - Tgi Friday

#TGIF – Thank Goodness It’s Friday

Bare ved å se på disse 4 bokstavene så begynner vi å smile, og føle at helgen nærmer seg og kanskje til og med drømme om å sove lenge. Disse 4 bokstavene kan også ha en annen virkning på oss. Vi kan visualisere saftige kyllingvinger, perfekt saltede pommes frites eller en stor sjokolade milkshake med pisket krem, servert til oss av servitører med rød og hvit stripete skjorter. Vi kan takke Alan Stilman for den visualiseringen. I 1965 starte han en ny restaurant i New York og navngav den ved å bruke et akronym som ga de fleste en fantastisk helg følelse – TGIFridays. Ifølge Wikipedia, var «hans første restaurant og alle de framtidige fokusert på “casual dining” – restauranter som skulle servere rimelig mat i en avslappet atmosfære».  Han ville at kundene skulle oppleve en følelse av å være hjemme en fredagskveld – selv om de var ute og spiste. Stilman lagde ikke bare et akronym som favnet firmaets verdier men han implementerte den i selve firma navnet.

Smart mann.

 

Nerdfighters - DFTBA - Dont Forget To Be Amazing

#DFTBA – Don’t Forget To Be Amazing

Chris Marr hos The Content Marketing Academy bruker dette akronymet når han kommuniserer med sine kunder. Han ble inspirert til å  bruke DFTBA  når han så en MIM eller et bilde sitat som var kul. Så, i 2014, begynte han å bruke den i signaturen på sine mailer og fra da av har bruken økt i omfang. Noen år siden, etter å ha brukt den en stund, fortalte Ann Handley til Chris noe han ikke var klar over – DFTBA var utropet til Nerd Fighters (Green brødrene).  Han kontaktet Nerd Fighters, fortalte dem hvorfor han brukte akronymet og skrev en blogartikkel der han krediterte dem. I dag setter Chris dette akronymet på stort sett alt  – podcaster, tweets, workshops, artikler, presentasjoner, email, klistremerker, videoer og alt annet han produserer og viser til kundene.  Filosofien til Chris er å kontinuerlig undervise og oppmuntre sine kunder så de kan forbedre seg og bli det beste de kan bli – «Amazing».  Vi har erfart at CMAs bruk av akronym er effektiv i å differensiere dem fra andre stemmer i sin bransje,  fordi hver gang vi ser akronymet DFTBA så tenker vi på Chris, CMA og «Amazing»!

De positive effektene av et firma akronym

Ved å bruke et nøye utvalgt akronym når vi kommuniserer med kunder, skaper vi en positiv konsistens, uavhengig av emne.  Branding hjelper kundene til raskt å identifisere vårt firma, våre produkter og tjenester – ved å bruke et akronym, enten en eksisterende eller en vi lager selv, kan kundene raskt identifisere våre verdier.

«Akronym prosessen»

Hvordan finner vi eller setter sammen et akronym som er positivt, favner firmaet og er lett å huske? En måte er å stille noen spørsmål, lage en liste basert på svarene og rangere dem.

Hva er hovedbudskapet vi ønsker å dele med kundene? Hva vil de automatisk tenke på idet de ser akronymet? Hvilke ord vil kunne inspirere dem?  Kan vi beskrive kjernen av det vi ønsker å oppnå med noen få ord og lage et akronym ut av disse ordene?

 

KOGGER BTCT - Be Transparent Create Trust

#BTCT – Be Transparent Create Trust!

Her hos KOGGER stilte vi oss selv de ovenstående spørsmålene og her er noen av svarene:

Vi oppmuntrer våre kunder til å være transparente og viser dem i våre workshops hvordan de kan få det til.  Vi tror på det å være transparent i alt man gjør, for å skape tillit. En av måtene vi kan vise kundene våre viktigheten av å være transparent er ved å være det selv.  For oss betyr dette at vi viser våre priser på websiden, underviser og hjelper kundene ved workshops men også ved å skrive ærlig, nyttig innhold på websiden og dele vår dokumentasjon.  I tillegg, ønsker vi å være transparente med hensyn til å fortelle om utfordringene KOGGER møter og hvordan vi velger å løse dem. Forhåpentligvis vil de da ha tillit til oss som en ærlig, pålitelig kilde til hjelp. Vi håper også at vårt akronym kan inspirere dem til selv å være transparente og skape tillit og minne alle, oss selv inkludert, på at det er disse tingene som ligger til grunn for det KOGGER gjør.

Utfra dette endte vi opp med  et KOGGER akronym – BTCT – Be Transparent Create Trust  (Vær transparent skap tillit)

Et firma akronym gir alle dine kunder noe til felles

 Det er også fint å kunne gi alle våre kunder noe til felles.  Chris på CMA erfarte til sin overraskelse at det å bruke sitt akronym skapte et felleskap mellom alle hans kunder.  De refererer ofte til DFTBA og CMA når de treffes eller snakker til hverandre på ulike digitale plattformer.

Hva blir ditt firma akronym?

Kanskje du er ny i bransjen med bare noen få kunder eller en «traver» med mange kunder.  Uavhengig av størrelsen på firmaet, kan du ved å bruke et akronym hver gang du kommuniserer med dine kunder eller leverandører, gi en positiv «boost» og raskt minne dem på hvem du er og hvilken verdier firmaet står for.

Hva vil ditt firma akronym være? Vi vil gjerne høre om det og historien bak!

 

Oscar | KOGGER

#BTCT!

KOGGER - Video 6 metodikken

Video 6 metodikken

Zachary Basner, Director of Video Training & Strategy hos Impact Inbound I Hartford, USA hjelper avdelinger til å forbedre deres salgs og markedsførings fremstøt ved å lage strategier for produksjon av video. Det å følge dette enkle men samtidig nøyaktige mønsteret hjalp oss å være mer organiserte ved planlegging av video prosjekter. En av hans videoer forklarer The Video 6 metodikken.  Den enkle men effektive metoden for å kunne lage fantastiske videoer:

 1. Teaser
 2. Logo avsløring
 3. Introduksjon
 4. Segmenter
 5. Call to action
 6. Avslutning

Basert på The Video 6, lagde vi en liste som spesifiserte tankene våre rundt hver av punktene. Dette resulterte i en klar oppfatning av vårt mål, hvilket innhold skulle inkluderes og hvordan vi ønsket å formidle dette til våre seere. Dette hjalp oss når vi forberedte innholds disposisjonen og filmet fordi denne listen holdt oss fokusert på hva vi ønsket å oppnå.

 • Step 1 – Teaser: Hvem er vi, adressere en vanlig utfordring hos våre kunder, konsentrere oss på å fange deres oppmerksomhet. Atmosfære/følelser: fengende, glad, skape nysgjerrighet og villighet til å se hele videoen.
 • Step 2 – Logo Avsløring: Siktet på en unik logo avsløring men ønsket å holde prosessen enkel og lav kost så vi fant en webside med kule, rimelige og tilpasningsdyktige logo avsløringer på www.renderforest.com. Vi tilpasset den vi fant, ved å endre fargene til å passe fargene i vår logo.
 • Step 3 – Intro: Dybde forklaring, i dette tilfelle Pakkeverkstedet. Rett til poenget, klart og presist. Atmosfære/følelser: energisk, smilende, skap tillit til oss som rådgivere.
 • Step 4 – Segmenter: Spørsmål/Svar – hvorfor, hvordan, hvem osv. Ha i bakhodet hvordan vi ønsker å holde på seerens oppmerksomhet, ved å variere innhold. Atmosfære/følelser: energisk, variert og interessant, skap tillit og formidle følelsen av at denne workshoper er krevende men effektiv, til nytte og spennende. Implementere slides for noen av spørsmålene og lyd når sliden endres fra video til spørsmålet.
 • Step 5 – Call to action: Oppmuntre seeren til å kontakte oss. Atmosfære/følelser: velkommen, smilende, vi venter ivrig på at de kontakter oss og glad de tok seg tid til å se videoen.
 • Step 6 – Avslutning: Firma logo. Atmosfære/følelser: positivitet til hvem vi er. Bruk vårt firma akronym som viser vårt firma motto: BTCT – Be Transparent Create Trust (Vær transparent – skap tillit)

Til slutt før opptak så endret vi filmområdet og lyssetting.

Opptaks delen var fortsatt litt slitsomt men betraktelig bedre enn første gangen. Når vi var fornøyd med resultatet kunne editeringen begynne. I tillegg la vi til musikk og undertekst på engelsk og så kunne vi nyte det endelige resultatet. For en følelse! Før publisering av den nye videoen, som en erstatning for den gamle, oppdaterte vi både våre engelske og norske sider.

Vær tålmodig

Samuel Johnsen sa en gang “Store ting blir ikke utført med styrke men med utholdenhet»

Alle ønsker å få det til og produsere fantastiske videoer.  Men som det sies «Roma ble ikke bygd på én dag», så vi trenger å være tålmodige.

Ta ett skritt av gangen og ikke forvent fullkommenhet men sikt mot ærlig, hjelpsom og underholdende. Det viktigste er å vise kundene hvem vi er og hvordan vi kan hjelpe dem og gjøre det på en måte som differensierer oss fra andre i vår bransje.

Vi kan lære mye fra andre som har større erfaring enn oss men samtidig må vi bruke «magefølelsen» vår, forberede oss godt, prøve å slappe av og tenke at opptak er morsomt! Sist men ikke minst, stol på hva vi vet om våre kunder, vær trofast mot hva vårt firma representerer og hvordan vi kan få et nærere forhold til dem, ved å bruke video som et medium.

Resultatet blir helt sikker ikke perfekt, men det er ganske sikkert at det blir mye bedre enn om du aldri hadde prøvd!

Ønsker du å lage en video men trenger fortsatt litt overbevisning? Se på disse artiklene og se om de kan bevege noen av «video vibbene» dine!

 

//KOGGER

#BTCT!