KOGGER Konverteringsverkstedet

KONVERTERINGSVERKSTEDET

– veien fra digitalt leads til trofast kunde

KONVERTERINGSVERKSTEDET en heldags workshop som i praksis viser hvordan en landingsside bør utarbeides for å møte SEO-kravene Google stiller og dermed øke konverteringen av besøkende til konkrete leads