KOGGER Presentasjonteknikk

DIRIGENTVERKSTEDET

– presentasjonsteknikk

DIRIGENTVERKSTEDET er en skreddersydd heldags workshop som fokuserer på hvordan vi kan utvikle og forbedre våre kommunikasjons evner. Stress, nerver og usikkerhet kan ofte hindre oss i å få budskapet vårt fram og vi trenger derfor stadig å arbeide med vår evne til å mestre disse for så å kunne styrke vår formidlingsevne.

Hvorfor:

Det er en tøff konkurranse om plassen for VÅR stemme og VÅRT budskap! Denne erkjennelsen gjelder ikke bare for hvordan vi kommuniserer digitalt men også for hvor viktig det er å nå frem med vårt budskap, tanker og følelser hver eneste dag, både til våre kunder og kollegaer. For de fleste av oss ligger det ikke naturlig i vår personlighet å stå foran et publikum i forsamlinger eller møter. Men det å kunne gjøre det med selvtillit er en evne som kan trenes og styrkes ved enkle og etablerte metoder. Dirigentverkstedet viser hvordan du kan overvinne nervøsitet, stress og kanskje frykt og fremstå som en dirigent i forsamlinger, kundemøter og interne arbeidsmøter!

Hvordan:

I denne workshopen vil deltagerne bli utfordret ved konfronterende utsagn og bilder som danner grunnlag for engasjerende diskusjoner og erfaringsutveksling. I tillegg vil spennende presentasjonsoppgaver og aktiviteter i Dirigentverkstedet inspirere og glede alle deltagere. Metodikk og innhold baserer seg på moderne adferdspsykologi, oppdatert litteratur innen ledelse og kommunikasjon, samt KOGGER’s erfaringer fra mer en 150 workshops og «keynote-speaker»-oppgaver i Scandinavia.

Hva:

Dirigentverkstedet tar utgangspunkt i deg som presenterer og viser hvordan effektiv forberedelse er nøkkelen til god kommunikasjon uansett forsamling. Hvordan tar  vi hensyn til hvordan våre tilhørere lytter?  Når starter dine forberedelser?  Når starter egentlig din presentasjon? Hvilken rolle spiller empati for din evne til å kommunisere? Hvorfor er spontanitet viktig og hvordan kan denne egenskapen trenes opp? Hvilke former for spørsmål har størst effekt? Hvordan kan mine mål identifiseres og nås? Hvordan kan du gi ros og konstruktive tilbakemeldinger? Disse spørsmålene vil bli besvart på en levende og engasjerende måte for alle deltagere.

Hvem:

Dirigentverkstedet har ingen spesiell målgruppe. På et personlig plan og som en organisasjon kan vi alle ha glede av å være bevisst våre evner til å kommunisere og kunne nå frem med vårt budskap og våre tanker. Vi har erfart at deltagerne uansett avdeling, fagområde eller personlighet har gjort store fremskritt i etterkant av denne workshopen. Vi anbefaler derfor at så mange som mulig i din organisasjon inviteres til å delta. For å sikre tilstrekkelig personlig oppmerksomhet og effekt anbefaler vi at antall deltagere ikke overstiger 30 personer.

Hvor:

Dirigentverkstedet har en veldig åpen og ‘personlig’ form som fungerer best ved at workshopen gjennomføres hos dere slik at alle presentasjoner, spørsmål, svar, diskusjoner og ideer kan holdes internt uten at det må tas hensyn til utenforstående.

Forberedelse:

I forkant av workshopen vil velge ut noen personer som får i oppgave å presentere et tema i en 3 minutters presentasjon under workshopen. På forhånd vil de få vite hvilken metodikk de skal benytte og selv vise hvordan de mener den kan anvendes. Personene og temaene vil gjennomgås og velges i introduksjonsmøtet på Skype.

Når:

Dirigentverkstedet starter med en 30 minutters introduksjon på Skype noen dager før workshop. Den gjennomføres med de som koordinerer workshopen. Denne introduksjonen sikrer at forventinger, innhold og målsettinger blir synkronisert og oppgavene fordelt. Selve workshopen starter normalt kl 09:00 og varer til 16:00. Det er ikke nødvendig at øvrige deltagere forbereder seg til denne workshopen med unntak av nødvendige verktøy for å føre notater og hente informasjon. Møterommet bør ha projektor eller skjerm og internett tilgang. Det er også hyggelig om det kan arrangeres felles lunsj for deltagere.

Next step:

I noen tilfeller har det vært ønskelig at enkelte i organisasjonen (salg, marked, ledelse, etc) gjennomfører en mer personlig oppfølging i etterkant av workshopen for å kunne arbeide med spesifikke egenskaper eller teknikker.  Dette avtales separat i hvert enkelt tilfelle og er mulig å bestille på timebasis eller som en tilpasset heldags workshop.

Følelse:

Dirigentverkstedet er en workshop som beveger følelser, skaper glede og bygger selvtillit hos alle deltagere! Vi vil bli overrasket, utfordret og inspirert til å arbeide videre med presentasjonsteknikk både internt, i kundemøter og eventer. Opplevelsen varer lengre enn til neste arbeidsdag – den setter varige spor på et personlig plan!

Pris: Fra 28.000,- eks. mva og reise. Begrenset til maksimalt 30 deltagere.