Kogger Verdiverkstedetd

VERDIVERKSTEDET

– “Content is King!”

VERDIVERKSTEDET er en heldags workshop som gir svar på hvordan differensiering kan skapes ved å forvandle kompetanse til salgbare konsepter og hvordan dette bør kommuniseres til beslutningstagere i den digitale kundereisen

Hvorfor:

I januar 1996 skrev Bill Gates et innlegg på Microsoft’s egen webside som het: «Content is King!» Lite visste han hvor vanskelig det skulle bli noen raske år senere å klare å differensiere seg ved å skape verdifullt innhold på våre digitale flater. Våre kunder bli stadig flinkere til å absorbere viktig kunnskap om våre produkter og tjenester i forskjellige digitale kanaler. Hvordan skal vi klare å skape innhold som våre kommende kunder vil finne verdifullt og dermed definere oss som «Kongen av innhold» i vår bransje?

Hvordan:

Verdiverkstedet introduserer en analytisk og konkret metode for hvordan vi kan nå frem til beslutningstagere. Denne workshopen er en meget interaktiv workshop med spennende eksempler, gruppeoppgaver og presentasjon av disse. Dette vil belyse og gi konkrete forslag hvordan verdifullt innhold kan skapes. Alle deltagere vil oppleve at deres erfaringer og kompetanse virkelig kommer til nytte på nye måter i kundedialog og forretningsforståelse.

 Hva:

Konkret analyse av bransjeeksempler og fagområder og utveksling av erfaringer vil gi mange a-ha opplevelser og vise hva konkret forberedelse og nytt perspektiv kan resultere i. Verdiverkstedet setter alle på prøve ved å utfordre eksisterende innhold og konkretisere nytt!

Hvem:

Verdiverkstedet fokuserer på kundedialog i den digitale fasen av en kundereise og vil derfor være relevant for alle som arbeider med salg, marked og ledelse. Vi opplever i tillegg at den tekniske forståelse konsulenter har og erfaringer leveranseorganisasjonen kan bidra med i denne workshopen, øker konkretiseringen av analysene og innholdsutarbeidelsen.

Hvor:

Pakkeverkstedet har en veldig konkret og ‘personlig’ form som fungerer best ved at workshopen gjennomføres hos dere slik at alle spørsmål, svar og diskusjoner kan holdes internt uten at det må tas hensyn til eksterne deltagere eller lokaler.

Forberedelse:

Det vil være fint om deltagere ved denne workshopen tar seg tid til å gjøre seg kjent med egen hjemmeside i forkant og kommer med eksempler artikler eller tekst på egen eller andre hjemmesider som er relevante for bransjen.  Vi har gode erfaringer med å gjennomgå utkast til produkt- eller tjenestebeskrivelser i workshopen.

Når:

Verdiverkstedet starter med en 30 minutters introduksjon på Skype noen dager før workshop. Den gjennomføres med de som koordinerer workshopen. Denne introduksjonen sikrer at forventinger, innhold og målsettinger blir synkronisert. Selve workshopen starter normalt kl 09:00 og varer til 15:00. Det er normalt ikke nødvendig at deltagere forbereder seg til denne workshopen med unntak av nødvendige verktøy for å føre notater og hente informasjon.  Møterommet bør ha projektor eller skjerm og internett tilgang. Det er også hyggelig om det kan arrangeres felles lunch for deltagere.

Next step:

Verdiverkstedet setter fokus på viktigheten av innhold på digitale flater og hvordan dette kan publiseres f.eks på deres hjemmeside. Erfaringer fra tidligere workshoper identifisere et behov for konkrete eksempler på hvordan innholdet kan presenteres for å kunne være søkbart ved organisk søk i søkemotorer(SEO). Mange er derfor glad for at Kogger leverer Konverteringsverkstedet som tilbyr en mal for optimal cluster-struktur for landingssider og viser hva som er raskest vei til forsiden hos Google!

Følelse:

Verdiverkstedet vil skape en positiv og optimistisk følelse for utarbeidelse av innhold og sikre at dette arbeidet og nødvendig fokus på innhold vil være fundamenter i hele organisasjonen og ikke kun hos noen få. Bransje- og faganalyse vil bli en naturlig del av arbeidet med å kommunisere rett med nye og eksisterende kunder!

PRIS: 23.000,- eks. mva og reise. Mulighet for støtte fra Microsoft eller din distributør på 11.500,- eks. mva.