Kogger Verdiverkstedetd

VERDIVERKSTEDET

– “Content is King!”

VERDIVERKSTEDET er en heldags workshop som gir svar på hvordan differensiering kan skapes ved å forvandle kompetanse til salgbare konsepter og hvordan dette bør kommuniseres til beslutningstagere i den digitale kundereisen