KOGGER AS ble etablert av Oscar Hovland mai 2014 i ren frustrasjon!

«Som gründer og daglig leder for et selskap på 30 ansatte mente jeg høsten 2013 at tiden var moden for selskapet til å flytte mail fra vår ustabile Exchange mail-server i eget datasenter til skyen. Utviklingsavdelingen hadde allerede startet testing av Azure som en test-plattform for vår softwareutvikling og privat hadde jeg allerede kjøpt og installert Office 365 til min kone og to døtre og jeg elsket stabiliteten og at alle enheter var synkronisert!

Hvor vanskelig kunne det være å kjøpe Office 365 for vår organisasjon? – VELDIG VANSKELIG!  

Min eksisterende IT-avdeling hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om Office 365 og jeg måtte ty til Google og internett, akkurat på samme måte som jeg allerede hadde gjort før jeg kjøpte mine private lisenser. Men denne gangen var kundereisen en helt annen! Hvorfor fant jeg ikke priser på Office 365 for bedrifter på nettet? Hvorfor var alle IT-partnere jeg kom i kontakt med opptatt av å problematisere min eksisterende situasjon og implementeringsprosessen av Office 365? Hvorfor var det ingen som kunne fortelle meg hvorfor jeg IKKE skulle kjøpe lisensene på Microsofts hjemmeside?

I ren frustrasjon dro jeg firmakortet på Microsofts Office 365 hjemmeside! – DETTE SKAL GÅ FINT!

Med det gikk ikke fint! På sett og vis hadde IT-partnerne hatt rett hele tiden – dette var ikke lett! Plutselig så dukket det opp noen spørsmål som fra intet! Hvordan skulle jeg finne gode argumenter så styret og medeiere ble overbevist om at skyen var bedre enn ‘stål i bakken’? Hvordan skulle vi organisere implementeringen og migreringen av eksisterende data? Hvordan håndterte vi lange filnavn ved migrering til Sharepoint? Hvordan skulle vi gjøre opplæring? Hvordan skulle vi organisere tilgang? Hvordan skulle vi bruke Office 365 på den mest effektive måten som en organisasjon?

Hvor kunne jeg finne svarene på disse spørsmålene? – HOS MODERNE IT-PARTNERE!

Tilfeldighetene skulle gi meg anledning til å uttrykke min frustrasjon på et lederseminar hos Microsoft våren 2014. Erfaringene fra min kundereise fikk plass i en workshop som Microsoft utarbeidet i samarbeid med KOGGER i 2015. Siden november det året har KOGGER i samarbeid med Microsoft og distributørene i Scandinavia gjennomført mer enn 150 workshoper, 10-talls seminarer og dermed truffet mer enn 1200 fantastiske teknologiinteresserte beslutningstagere som alle har identifisert det samme behovet – behovet for en forenkling av verdibudskapet og  kundereisen for kunder på leting etter våre produkter og tjenester på internett. Det siste året har KOGGER utvidet vårt perspektiv fordi vi ser at organisasjoner generellt sett, ikke bare IT partnere, drar nytte av at vi som er utenfor deres organisasjon kommer inn og hjelper dem lykkes med å skape fantastiske kundereiser!”.

Mer om min reise på: https://www.linkedin.com/in/oscarhovland/